Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyINFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PLIKÓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.Projekt parasolowy
wto 03 sty 2017

Informuje się mieszkańców gminy Sokołów Małopolski, że projekt parasolowy dotyczący dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i kotłów na biomasę znajduje się obecnie na 11 miejscu listy rezerwowej, co oznacza, że na ten moment nie uzyskał dofinansowania. Przystąpienie do realizacji projektu będzie zależało od tego o ile dodatkowo zostanie zwiększona kwota przeznaczona na dofinansowanie dla projektów z listy rezerwowej, w tym również projektu Gminy Sokołów Małopolski. Decyzje w tej sprawie zapadną prawdopodobnie na początku przyszłego roku.

Link z informacją Marszałka Województwa Podkarpackiego

Jednocześnie informuje się, że Gmina rozpoczyna dokonywanie zwrotów pieniędzy (kwot 100 zł) wpłaconych przez mieszkańców w ramach projektu.

Osoby, które dokonały przelew z własnych rachunków bankowych otrzymają zwrot na rachunek, z którego pieniądze wpłynęły na konto Gminy.

Osoby, które dokonywały przelewu za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Sokołowie Młp. proszone są o wzięcie dowodu osobistego i odbiór pieniędzy w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 8:00 do 15:00 w poniedziałki i od 8:00 do 13:00 od wtorku do piątku.
 
 
 
Informuje się mieszkańców gminy Sokołów Małopolski, że nadal jest możliwość składania deklaracji uczestnictwa w projekcie, w ramach którego w gospodarstwach zainstalowane będą mogły być z dofinansowaniem mikroinstalacje: kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę Dofinansowanie może wynieść realnie 80 % !!!
Plakat

Deklaracja i szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.

Przedłuża się termin składania deklaracji do 9 stycznia 2017 r.

Z dniem 12-01-2017 r. informuje się mieszkańców Gminy, że tworzy się listę rezerwową uczestników projektu. Deklaracje uczestnictwa można jeszcze składać do dnia 23 stycznia 2017 r. W przypadku zaistnienia miejsc na liście podstawowej, po weryfikacji złożonych do 9 stycznia deklaracji , do projektu zakwalifikują się osoby z listy rezerwowej. Osoby, które złożyły deklaracje do 9 stycznia informuje się, że należy niezwłocznie dokonać wpłaty kwoty 100 zł na weryfikację deklaracji gospodarstwa i dobór parametrów instalacji. W załączeniu wzór blankietu wpłaty. Blankiety można również odebrać w Urzędzie Gminy, pok. 7. Wpłat należy dokonywać na poczcie, w banku, lub przelewem internetowym, zgodnie z wzorem blankietu.

Informuje się osoby deklarujące uczestnictwo w projekcie parasolowym Gminy Sokołów Małopolski, że Gmina Sokołów Małopolski złożyła wniosek o dofinansowanie projektu do Marszałka Województwa. Wpłaty sto - złotowe na audyty przechowywane są na depozytowym rachunku bankowym Gminy. Wykonywanie audytów w gospodarstwach uzależnia się od tego, czy wniosek o dofinansowanie zostanie zaakceptowany przez Marszałka. Jeśli wniosek nie uzyska dofinansowania, Gmina zwróci pieniądze wpłacone na audyt.INFORMUJE SIĘ WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY DEKLARACJĘ, W TYM DO 23 STYCZNIA 2017 R., ŻE POWINNY DOKONAĆ WPŁATY KWOTY 100 ZŁ. NAJPÓŹNIEJ DO 30 STYCZNIA 2017 R.

Z dniem 30-01-2017 r. informuje się, że są jeszcze miejsca w projekcie i do dnia 02. 02. 2017 r. można składać deklaracje uczestnictwa w projekcie, jednakże należy jednocześnie ze złożeniem deklaracji uiścić opłatę, o której mowa w regulaminie - 100 zł. Blankiet wpłat można pobrać w Urzędzie Gminy razem z deklaracją, lub wpłacić przelewem internetowym zgodnie z zamieszczonym niżej blankietem wpłat.

BLANKIET WPŁATYWersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
śro 18 paź 2017

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM informuje że w dniu   25 października  2017 r.  (środa)  o godz. 13.00 w sali  klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.       

Porządek obrad:
 
 1. Informacja o pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 roku.
 2. Informacja o pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w 2017 roku.
 3. Raport o stanie oświaty.
 4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 5. Podjęcie uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Informacja o pracy Burmistrza.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


UWAGA HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ I DROBIU
pon 09 paź 2017

W dniu 18 października 2017 r. godz. 1000 w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim, ul. Lubelska 5 odbędzie się szkolenie dot. zagrożeń afrykańskim pomorem świń (ASF) i "ptasią grypą".
Na szkoleniu, które przeprowadzą przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, poruszane będą sprawy dot. objawów, przebiegu oraz sposobów rozprzestrzeniania się ASF, postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia, przysługujących odszkodowaniach za świnie padłe lub poddane ubojowi oraz konieczności stosowania bioasekuracji przez hodowców drobiu fermowego jak i przyzagrodowego.

Wersja do druku


Konkurs fotograficzny "Eurogalicja w obiektywie"
pon 02 paź 2017

Lokalna Grupa Działania "Eurogalicja" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Eurogalicja w obiektywie"
 

 

Wersja do druku


Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
pon 02 paź 2017

Wykaz szkół z terenu Gminy Sokołów Małopolski zakwalifikowanych do programu "Aktywna Tablica"

 1. Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnie
 3. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.
 4. Zespół Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie
 5. Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Nienadówce
 6. Zespół Szkół nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce
 7. Zespół Szkół im. Bł. Bronisława Markiewicza w Trzebosi
 8. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Trzebusce
 9. Szkoła Podstawowa w Turzy
 10. Szkoła Podstawowa w Wólce Sokołowskiej
 11. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Stanisława Kostki w Trzebosi
 12. Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebosi
 
Kwota wsparcia z Programu rządowego: 168 000 zł
Kwota wsparcia z budżetu Gminy: 42 000 zł
 
Całkowita kwota wsparcia: 210 000 zł
 

Wersja do druku


Gmina i Miasto Sokołów Małopolski film promocyjny
śro 20 wrz 2017

Zapraszamy do oglądania
Inwestycje, zabytki, ciekawe miejsca w Sokołowie Małopolskim, Nienadówce, Trzebosi, Trzebusce, Górnie, Turzy, Wólce Niedźwiedzkiej, Wólce Sokołowskiej

 
Film Promocyjny

Wersja do druku


Zapraszamy wszystkich mieszkańców Sokołowa Małopolskiego do zgłaszania propozycji zadań na rok 2018
pon 04 wrz 2017

Zarząd Rady Samorządowej Mieszkańców Miasta Sokołowa Młp. informuje, że planowana kwota do dyspozycji na rok 2018 wynosi 30 000,00 zł. Warunkiem wykorzystania powyższych środków jest złożenie do Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski w terminie do 30 września 2017 roku wniosku zawierającego wskazania przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

Zebranie mieszkańców odbędzie się 24 września 2017 r. (niedziela)
 
Wnioski te muszą spełniać następujące warunki:

1.    Konkretne przedsięwzięcia mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju gminy.

2.    Zawierający uzasadnienie przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku.

3.    Zawierający rzetelne oszacowanie kosztów przedsięwzięć, przy czym koszty te nie mogą być wyższe niż kwota wskazana w niniejszej informacji (30 000,00 zł)

Prawo uchwalania wniosku (wniosków) w sprawie przeznaczenia środków przysługuje zebraniu mieszkańców miasta Sokołów Młp.
Inicjatywę w sprawię zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają :
 • Przewodniczący Rady Samorządowej
 • Rada Samorządowa
 • co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców miasta Sokołów Młp.

Wnioski można składać w kopertach z dopiskiem ?Zarząd Rady Samorządowej Mieszkańców Sokołowa Młp. - propozycję zadań? w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp. pokój nr 6 w godzinach od:
 • poniedziałek: 7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek: 7:30 - 15:30
 • piątek: 7:30 - 14:00
 • dnia 20-09-2017 r. lub przynieść i przedstawić na zebraniu mieszkańców 24 września 2017 (niedziela) o godz. 1600 w Domu Kultury.

Zapraszamy wszystkich do zgłaszania propozycji na rok 2018 dla miasta Sokołów Młp.
 
Plakat

 

Wersja do druku


Serdecznie zapraszamy na Uroczystą Mszę Św. Polową
pon 04 wrz 2017

- Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
- Ksiądz Dziekan Dekanatu Sokołowskiego
- Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie  Młp. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.


Serdecznie Zapraszają

na Uroczystą Mszą Św. Polowa którą odprawi J. E. Ks. Bp Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Jan Wątroba nad grobami pomordowanych przez NKWD w 1944 r. w Turzy 17 września 2017 r.

Honorowy Patronat: Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski - Andrzej Ożóg

 
PROGRAM

14.20 - Występ chóru Parafialnego działającego przy Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg
 
14.35 - Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej ?Pamięci  Pomordowanych w turzańskim lesie? w twórczości własnej p. Sabiny Woś
 
14.45 - Występ Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa
 
14.55 - Powitanie zaproszonych gości przez Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzeja Ożoga

15.00 - Msza Św. Polowa celebrowana przez J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej Jana Wątrobę

16.30 - Apel Pamięci i Salwa Honorowa w wykonaniu żołnierzy 21. dywizji artylerii przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa Ludwika Zająca z Jarosławia
 
16.45 - Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów na grobie pomordowanych
 
17.00 - Występ Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa

Patronat medialny: TVP3 Rzeszów, Katolickie Radio Rzeszów "Via",
                   Nowiny-gazeta codzienna, Kurier Sokołowski
Patronat: MUZEUM ARMII KRAJOWEJ im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie
Plakat informacyjny

Wersja do druku


Dożynki Gminne 3 września 2017 r.
pon 07 sie 2017

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim

Ks. Proboszcz Parafii Pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata-Opiekunki Ludzkich Dróg

Przewodniczący Zarządu Rady Samorządowej Mieszkańców w Sokołowie Małopolskim

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Serdecznie zapraszają na Dożynki Gminne
3 września 2017 r.
Obiekty sportowe przy ul. Lubelskiej w Sokołowie Młp.

Patronat Honorowy
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Andrzej Ożóg

godz. 10.30 - Zbiórka Zespołów Dożynkowych przy Kościele - Występ Kapeli Ludowej "Dynowianie" z Miejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dynowie
godz. 11.00 - Msza Święta Dziękczynna w Kościele Parafialnych pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg
godz. 12.30 - Przejście na Obiekty przy ul. Lubelskiej
godz. 14.30 - Przekazanie chleba przez Starostów Dożynek Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp.; Uroczyste otwarcie "Gminnego Święta Plonów", wystąpienia Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. oraz zaproszonych Gości
godz. 15.00 - Prezentacja Wieńców Dożynkowych

Występ Zespołu tanecznego "Sanowiacy" działającego przy Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim-Gmina Dubiecko (w przerwach prezentacji)
Konkurs plastyczny pt. "Żniwa w mojej miejscowości" dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat

godz. 18.00 - Wręczenie podziękowań Zespołom Dożynkowym oraz rozstrzygnięcie Konkursu na najładniejszy Wieniec Dożynkowy
godz. 18.30 - 1.00 Zabawa taneczna - gra Zespół "Cebula Band" z Górna

Ponadto oferujemy: liczne i niezapomniane atrakcje m.in. urządzenia pneumatyczne do zjeżdżania i skakania, balony, zabawki, popcorn, wata cukrowa, słodycze, lody, napoje chłodzące,piwo oraz potrawy z grilla.
   
Patronat medialny: Katolickie Radio Rzeszów "Via", Kurier Sokołowski
Plakat informacyjny

Wersja do druku


Dni Patrona Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Nienadówce
pon 07 sie 2017

Burmistrz GiM Sokołów Młp.
Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Nienadówce
Rada Parafialna Parafii Nienadówka
Sołtys i Rada Sołecka w Nienadówce
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Serdecznie zapraszają na: Dni Patrona Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Nienadówce

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

20 sierpnia 2017 r. (niedziela)

7.00 - Msza Św.
9.00 - Msza Św.
11.00 - Uroczyste rozpoczęcie Obchodów Dni Patrona Parafii Nienadówka, Msza Św. i Poświęcenie Wieńców Dożynkowych
16.00 - Msza Św.

Miejsce Uroczystości - Plac Sołecki obok pawilonu KS "Plantator" Nienadówka

15.00 - Występ grupy cyrkowej "RENOX" ze Lwowa (tańce i pieśni biesiadne lwowskie, cygańskie hity rewiowe, iluzja artystyczna, sztuki magiczne z różnymi rekwizytami itp.)
16.30 - Animacje dla dzieci (gry zręcznościowe, zabawy ruchowe, konkursy muzyczne, bańki mydlane, zabawy z rekwizytami-skakanki, hula-hop, piłka, chusta, worki itp.)
17.30 - Rozpoczęcie Uroczystości w programie:Przekazanie chleba przez Starostów Dożynek Ks. Proboszczowi oraz Burmistrzowi oraz prezentacje Wieńców Dożynkowych
18.30 - 1.00 - Zabawa taneczna - gra zespół "NO-STRESS"

Ponadto oferujemy:
liczne i niezapomniane atrakcje m.in. urządzenia pneumatyczne do zjeżdżania i skakania,
balony, zabawki, popcorn, wata cukrowa, słodycze, lody, napoje chłodzące oraz potrawy z grilla.

22 sierpnia 2017 r. (wtorek)

7.00 - Msza Św.
15.00 - 18.00 - Spowiedź Św.
18.00 - Msza Św.

23 sierpnia 2017 r. (środa)

18.00 - Na cmentarzu Msza Św. za zmarłych przodków i dobrodziejów parafii, proboszczów oraz siostry zakonne (Kaplica Cmentarna)

24 sierpnia 2017 r. (czwartek)

7.00 - Msza Św.
11.00 - Uroczysta Suma Odpustowa z Procesją Eucharystyczną wokół Kościoła
18.00 - Msza Św.
Plakat informacyjny

Wersja do druku


Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Sokołów Małopolski w 2017 roku
pon 03 lip 2017

Gmina Sokołów Małopolski informuje, że wykonała zadanie pn.: "Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Sokołów Małopolski w 2017 roku".

W ramach jego realizacji z terenu gminy usunięto materiały zawierające azbest w ilości 70,625 Mg. Zadanie zostało wykonane przy współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska
i  Gospodarki Wodnej  oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Całkowity koszt zadania wyniósł -18 916,20 zł
dotacja NFOŚiGW - 7 413,40 zł
dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie - 5 189,38 zł
środki własne Gminy Sokołów Małopolski - 6 313,42 zł 

Wersja do druku


Ogłoszenie o zdatności wody
pon 26 cze 2017

Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje, że woda dostarczana z Ujęcia Wody Turza jest czasowo (do 30.06.2017 r.) profilaktycznie poddawana chlorowaniu po awarii, która miała miejsce 24.06.2017 r. w Trzebosi. Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu w ilościach minimalnych (poniżej 0,3 mg/l). Efektem towarzyszącemu procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych nie powodujących zagrożeń.

W celu całkowitej redukcji zawartości chloru, wodę należy przegotować.

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
śro 21 cze 2017

RADA  MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MAŁOPOLSKIM informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 13 w sali klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.       

Porządek obrad:
 1. Informacja o prowadzonej wspólnej obsłudze gminnych jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
 2. Podjęcie uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Wersja do druku


Dzień otwarty w Delegaturze KBW w Rzeszowie, 21 czerwca 2017
pon 19 cze 2017

W środę 21 czerwca 2017 r. w godz. 9:00-15:00 w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie (budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, IV piętro, pok. 416) odbędą się konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

Konsultacje będą polegały na zaprezentowaniu wzorów kart do głosowania w formie zbroszurowanej formacie A0 i A1 oraz zapoznaniu się z propozycją treści informacji o sposobie głosowania.

Ponadto wyborcy będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o prawie do głosowania, udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oraz zapoznać się z zasadami głosowania w wyborach samorządowych.

Szczegóły ogłoszenia

Wersja do druku


Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie zaprasza do udziału w projekcie "reAKTYWIZATOR"
pon 19 cze 2017

Szczegółowie informacje na plakacie i ulotkach.

Ulotka informacyjnaPlakatUlotka informacyjna

Wersja do druku


Alseva Innowacje S.A. poszukuje gruntów do dzierżawy
pon 12 cze 2017

Alseva Innowacje S.A. poszukuje gruntów do dzierżawy pod budowę elektrowni fotogalwanicznych. Szczegółowe informacje poniżej.


Szczegóły ogłoszenia

Wersja do druku


Nabór wniosków o dofinansowanie
wto 30 maj 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu budowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury sprzyjającej aktywności społecznej i integracji mieszkańców.

Ogłoszenie o naborze nr IIIOgłoszenie o naborze nr IVOgłoszenie o naborze nr V

Linki do informacji:

Wersja do druku


Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia
śro 24 maj 2017

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji pod hasłem: "Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia".
W ramach akcji zbierane są produkty żywnościowe, których wykorzystanie lub sprzedaż w terminie przydatności do spożycia jest wątpliwe i najprawdopodobniej trafiłyby do odpadów.

Poniżej informacje na temat akcji, lista produktów i wykaz punktów przyjmowania żywności.
 
Dodatkowe informacje

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
śro 24 maj 2017

RADA  MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MAŁOPOLSKIM informuje: że w dniu 30 maja 2017 r.  (wtorek) o godz. 1300 w sali klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Sokołów Młp. za 2016 rok.
 2. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o pracy Burmistrza.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Wersja do druku


IX Bieg Sokoła
pią 05 maj 2017

 
Plakat informacyjnyZgłoszenia i informacje dodatkowe:

Wersja do druku


Idź do strony  [1] 2 3 ... 23 24 25
Kategorie aktualności