Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyINFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PLIKÓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.Projekt parasolowy
wto 03 sty 2017

Informuje się mieszkańców gminy Sokołów Małopolski, że nadal jest możliwość składania deklaracji uczestnictwa w projekcie, w ramach którego w gospodarstwach zainstalowane będą mogły być z dofinansowaniem mikroinstalacje: kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę Dofinansowanie może wynieść realnie 80 % !!!
Plakat

Deklaracja i szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.

Przedłuża się termin składania deklaracji do 9 stycznia 2017 r.

Z dniem 12-01-2017 r. informuje się mieszkańców Gminy, że tworzy się listę rezerwową uczestników projektu. Deklaracje uczestnictwa można jeszcze składać do dnia 23 stycznia 2017 r. W przypadku zaistnienia miejsc na liście podstawowej, po weryfikacji złożonych do 9 stycznia deklaracji , do projektu zakwalifikują się osoby z listy rezerwowej. Osoby, które złożyły deklaracje do 9 stycznia informuje się, że należy niezwłocznie dokonać wpłaty kwoty 100 zł na weryfikację deklaracji gospodarstwa i dobór parametrów instalacji. W załączeniu wzór blankietu wpłaty. Blankiety można również odebrać w Urzędzie Gminy, pok. 7. Wpłat należy dokonywać na poczcie, w banku, lub przelewem internetowym, zgodnie z wzorem blankietu.

INFORMUJE SIĘ WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY DEKLARACJĘ, W TYM DO 23 STYCZNIA 2017 R., ŻE POWINNY DOKONAĆ WPŁATY KWOTY 100 ZŁ. NAJPÓŹNIEJ DO 30 STYCZNIA 2017 R.

Z dniem 30-01-2017 r. informuje się, że są jeszcze miejsca w projekcie i do dnia 02. 02. 2017 r. można składać deklaracje uczestnictwa w projekcie, jednakże należy jednocześnie ze złożeniem deklaracji uiścić opłatę, o której mowa w regulaminie - 100 zł. Blankiet wpłat można pobrać w Urzędzie Gminy razem z deklaracją, lub wpłacić przelewem internetowym zgodnie z zamieszczonym niżej blankietem wpłat.

BLANKIET WPŁATY

Wersja do druku


Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
pią 17 lut 2017

Wersja do druku


Rusza II edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony
śro 15 lut 2017

 
Treść informacji

Wersja do druku


Uzyskaj status "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo
pon 13 lut 2017

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ma przyjemność poinformować o rozpoczęciu od dnia 1 lutego 2017 roku naboru podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo

Szczegóły

Wersja do druku


Fundacja Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w projekcie: "ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z JĘZYKIEM!"
czw 09 lut 2017

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY:
-osoby w wieku 25 lat i więcej
-zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego
-pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do udziału w projekcie
-osoby z maksymalnie ponadgimnazjalnym wykształceniem
A W SZCZEGÓLNOŚCI:
-osoby powyżej 50 roku
- osoby zamieszkałe tereny wiejskie.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
-120 godzin kursu języka angielskiego dla początkujących (poziom A1 lub A2)
-materiały szkoleniowe (podręcznik i ćwiczenia)

KURS ZAKOŃCZONY ZOSTANIE UZYSKANIEM CERTYFIKATU TOEIC ?
ZNANEGO I HONOROWANEGO NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU PRACY

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej:
www.eds-fundacja.pl/projekty/zaprzyjaznij_sie    z zakładki DO POBRANIA
i wysłać na adres biura projektu.
Biuro projektu:
Fundacja Młodzieży Wiejskiej
ul. Kopernika 1
35-959 Rzeszów
Piętro 5, pok. 52
tel. 600 353 873
e-mail: biuro.rzeszow@fmw.net.pl

Plakat

Wersja do druku


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
czw 09 lut 2017

Od 2003 roku Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Patronat medialny: TVP1, Telewizja Interaktywna Agro News com.pl, dwutygodnik AGRO SERWIS, miesięcznik Bez Pługa, Tygodnik Poradnik Rolniczy magazyn rolniczy Agro profil, Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

Plakat
Szczegóły konkursu

Wersja do druku


Informacja o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
śro 08 lut 2017

RADA  MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MAŁOPOLSKIM informuje: że w dniu   17 lutego  2017 roku  (piątek)  o godz. 13 w sali  klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskimodbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
 2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.
 3. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwał.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja o pracy Burmistrza.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr  Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina ....
śro 01 lut 2017

Plakat

Wersja do druku


Kabaret - Andrzej Grabowski w Sokołowie Małopolskim
pon 30 sty 2017

 
Plakat

Wersja do druku


Ogłoszenie
pią 20 sty 2017

W związku z częstszymi przypadkami wypuszczania psów przez właścicieli poza tereny ich nieruchomości, przypominam o obowiązku trzymania psów na terenie ogrodzonym i zamkniętym oraz o odpowiedzialności właściciela za posiadanego psa.
Wypuszczane psy biegające stadami stanowią zagrożenie dla ruchu drogowego i dla ludzi, szczególnie dla dzieci.
Obowiązek zachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia wynika z Kodeksu wykroczeń i jest zagrożony karą grzywny.
Przypadki wypuszczania psów przez ich właścicieli powinny być zgłaszane na Policję, która może ukarać takie osoby.

Burmistrz Gminy i Miasta
w Sokołowie Małopolskim

Wersja do druku


Ogłoszenie o naborze do pracy w charakterze gońca
pią 13 sty 2017

Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. poszukuje osoby do pracy w charakterze gońca na terenie miasta i gminy Sokołów Małopolski.Forma zatrudnienia - umowa zlecenie.
Wymagania:
 • obywatelstwo polskie
 • skończone 18 lat
 • pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa umyślne
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

Oferty pracy i CV prosimy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. - pokój nr 6 do dnia 20 stycznia 2017 r. Dokumenty te powinny być opatrzone klauzulą:  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922)" i podpisane.

Wersja do druku


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokołów Małopolski
czw 05 sty 2017

Ogłoszenie
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokołów Małopolski

Informuje się ,że zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXV/265/2016 Rady Miejskiej Sokołów Małopolski z dnia 29 listopada 2016 r. informuje się, że Gmina Sokołów Małopolski przystąpiła do opracowania i wdrażania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokołów Małopolski." (PGN)
Zachęca się mieszkańców gminy oraz przedsiębiorców i instytucje do aktywnego włączenia się w tworzenie i wdrażanie ww. dokumentu. W tym celu udostępnia się poniżej formularze ankiet adekwatne dla poszczególnych rodzajów podmiotów.

formularze ankiet

WAŻNE !!!
Informuje się, że do PGN można zgłaszać również zamierzenia inwestycje z następujących dziedzin: przedsięwzięcia termomodernizacyjne, ograniczające zużycie lub starty energii, zmniejszające emisję gazów do atmosfery, polegające na: wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, produkcji energii z odnawialnych źródeł. Przedsięwzięcia tych podmiotów, które zgłoszą swe zamierzenia do PGN będą miały zwiększone szanse na uzyskanie dofinansowania. Należy też wpisywać zadania już wykonane po 2014 r.
Ankiety należy dostarczyć w formie pisemnej do Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, lub mailowo na adres: ugim@sokolow-mlp.pl, do 12.01.2017 r. Kontakt w sprawie: 17 7729019 w 21.

Wersja do druku


Zawiadomienie
czw 22 gru 2016

ZAWIADOMIENIE
o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2017 r.


          W związku ze zwiększoną częstotliwością odbioru odpadów komunalnych, od 1 stycznia 2017 r. wzrosną ceny ich odbioru, dlatego obowiązkowe było uchwalenie nowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta. Zgodnie z przepisami, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne w okresie od kwietnia do października nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta. Przepisy prawa nie dają możliwości wywożenia raz w miesiącu zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne w okresie od kwietnia do października.
          Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późń.zm.) oraz uchwałą nr XXV/255/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, a także zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski zawiadamia, że ww. opłata od 1 stycznia 2017 r. wyniesie 22,00 zł miesięcznie w przypadku gospodarstwa domowego 2 osobowego lub większego na terenie miejskim w przypadku, kiedy odpady będą segregowane. Jeśli odpady nie będą segregowane opłata ta wyniesie 52,00 zł miesięcznie. Gospodarstwa jednoosobowe pozostają bez zmian. Ponadto stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie wiejskim nie ulegną zmianie.
          Każdemu właścicielowi nieruchomości zostanie dostarczone zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2017 r.
          Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do burmistrza:
 1. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 2. w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Andrzej Ożóg
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
pon 19 gru 2016

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje: że w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 9:45 w sali Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad:
 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2017-2022
 2. Uchwalenie budżetu Gminy Sokołów Małopolski na 2017 rok.
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  • odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady,
  • odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu Komisji do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  • przedstawienie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie opinii Komisji do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • głosowanie nad uchwałą budżetową.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o pracy Burmistrza.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Projekt parasolowy
sob 10 gru 2016

Informuje się mieszkańców gminy Sokołów Małopolski, że od 12.12.2016 r. zaistnieje możliwość składania deklaracji uczestnictwa w projekcie, w ramach którego w gospodarstwach zainstalowane będą mogły być z dofinansowaniem mikroinstalacje: kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę.

Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.

Przedłuża się termin składania deklaracji do 9 stycznia 2017 r.

Wersja do druku


Seans filmowy w MGOKSiR
pią 25 lis 2016

 
Plakat

Wersja do druku


Mikołajki 2016
pią 25 lis 2016

Plakat

Wersja do druku


Informacja o czasie pracy w dniu 28 listopada br.
pią 25 lis 2016

Informujemy, że w dniu 28 listopada 2016 r. Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskiem jest otwarty do 15:30.

Wersja do druku


Informacja o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
pią 18 lis 2016

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM informuje, że w dniu 29 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.

Porządek obrad:
 1. Problem bezrobocia na terenie miasta i gminy - formy aktywizacji zawodowej.
 2. Podjęcie uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Kurs samoobrony dla kobiet
czw 17 lis 2016

Plakat

Wersja do druku


Idź do strony  [1] 2 3 ... 21 22 23
Kategorie aktualności